Uslovi korišćenja


Korišćenjem EasyPass platforme (u daljem tekstu Platforma), slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu ‘Uslovi korišćenja’)

Pružalac usluge

Vlasnik Platforme i pružalac usluga posredstvom Platforme je  EasyPass 2020 DOO, sa sedištem u Beogradu – Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića  br. 35/27,  upisano u registar udruženja privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre Rešenjem br. БД 96146/2021 od dana 23.11.2021.. godine, čiji je matični br. 21737542, i PIB 112779394 (u daljem tekstu: “EasyPass”). Email adresa EasyPass-a je support@easypass.rs.

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju kako na Učenike, tako i na Profesore (Učenici i Profesori zajednički označeni kao: “Korisnici”), osim ukoliko je drugačije naznačeno u samom tekstu Uslova korišćenja.

Namena servisa
Platforma je namenjena za online zakazivanje časova. Misija EasyPass-a je da omogući jednostavnije i brže povezivanje  ljudi kojima su potrebni privatni časovi iz različitih oblasti obrazovanja (u daljem tekstu: Učenici) i lica koja poseduju stručna znanja iz tih oblasti (u daljem tekstu “Profesori”). Postavljanjem oglasa možete doći do velikog broja učenika, odnosno zakazanih časova i brzom pretragom možete pronaći odgovarajućeg profesora iz velikog broja predmeta. EasyPass ne učestvuje u obavljanju usluge održavanja privatnih časova i ne odgovara za ispravno obavljanje usluge, ne garantuje kvalitet, blagovremenost, ni samo obavljanje usluge od strane izabranog Profesora.

Održavanje časova zakazanih putem Platforme isključivo zavisi od samih Profesora. EasyPass ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao greškom, nekvalitetnom ili uslugom koja na bilo koji način ne zadovoljava Učenika, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo obavljanja usluge, to jest održavanja časa.

Ukoliko kao Učenik niste zadovoljni održanim privatnim časom, molimo Vas da to saopštite Profesoru. Možete se obratiti i Podršci na adresu support@easypass.rs, koja će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematične osobe sa Platforme). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o Profesoru/ki nakon održanog časa, u delu predviđenom za to.

Korisnički nalog

Radi korišćenja Platforme, potrebno je registrovati nalog. 

Odgovornost za nalog i sve što se na njemu događa je isključivo Korisnika. Ovo uključuje bilo kakvu štetu ili obaveze prema Profesorima, Učenicima, EasyPass-u ili trećim licima. Ukoliko posumnjate ili saznate da neko neovlašćeno koristi Vaš nalog, potrebno je da o tome obavestite Podršku, bez odlaganja, posredstvom email adrese support@easypass.rs.  

Zakazivanje časa


Zakazivanje časa na Platformi je veoma jednostavno. Potrebno je da Učenik izabere željenu kategoriju iz koje želi privatni čas i zatim izabere odgovarajućeg Profesora. Na profilu Profesora se mogu  naći podaci o slobodnim terminima i putem kalendara na profilu profesora zakazati termin.

Profesori  imaju pravo da ne prihvate zakazivanje termina, ili da Učeniku ponude alternativni termin.

Cene i uslovi


Profesori su u obavezi da naplate održani čas po ceni koju su postavili na sajtu. Takođe profesori su u obavezi da ažuriraju cenu ukoliko dođe do promene iste. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene na Platformi, EasyPass ne odgovara za bilo kakvo potraživanje ili zahtev koji mogu proisteći iz tog slučaja, bilo da takvo potraživanje ili zahtev dolazi od Profesora ili Učenika. 

Učenici su u obavezi da plate održani čas, prema instrukcijama i dogovoru sa Profesorom. 

EasyPass ne garantuje niti odgovara Profesorima za plaćanje časova, i nije dužan da Profesorima refundira eventualno neplaćene časove.

EasyPass Profesorima naplaćuje određeni iznos za oglašavanje i održavanje profila na Platformi. 

Radi oglašavanja na platformi, Profesorima su na raspolaganju tri paketa koji su bazirani na broju zakazanih časova:

  • Starter paket, za 5 zakazanih časova je 1490rsd
  • Master paket, za 10 zakazanih časova je 2250rsd
  • Starter paket, za 20 zakazanih časova je 2990rsd

Krediti nisu vremenski ograničeni, i stoje vam na raspolaganju dok ih ne iskoristite. 
U slučaju da svojevoljno želite da obrišete profil sa platforme, nemate pravo da kredite prenesete na drugu osobu ili profil kao ni na nadoknadu preostalih kredita.

EasyPass ne odgovara za poreske obaveze koje nastaju ili mogu nastati za profesore povodom održavanja časova ili prihoda ostvarenih održavanjem časova. 

Korisnički sadržaj
Bilo kakav sadržaj koji postave Učenici na Platformi (uključujući i utiske, fotografije ili izjave na sajtu u delu u kome je Učenicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje), neekskluzivno su vlasništvo EasyPass-akoji ih može koristi (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da EasyPass može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Eksplicitno je zabranjeno postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši domaće i međunarodne zakone i propise, intelektualnu svojinu trećih lica, sadržaja koji dovode ili mogu dovesti u zabludu, sadržaja reklamnog karaktera, viruse i bilo koji drugi potencijalno štetan sadržaj.

Korisnički sadržaj ne sme da sadrži uznemirujući sadržaj, kao ni lažno predstavljanje sadržaja drugih korisnika. Zloupotreba servisa
Eksplicitno je zabranjena svaka zloupotreba Platforme (uključujući i pokušaje hakovanja, prodiranja u zaštićene delove Platforme, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika da koriste platformu). U takvim slučajevima, EasyPass ima pravo da uskrati korišćenje Platforme korisnicima bez najave i obrazloženja, pogotovu ako se korisnici lažno predstavljaju, prave lažna zakazivanja, ne pojavljuju se u zakazano vreme. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite rad servisa, molimo Vas da nam se obratite na adresu support@easypass.rs

Odricanje od  garancija
EasyPass Vam obezbeđuje servis kako trenutno funkcioniše, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Korišćenjem Platforme prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Platforme. EasyPass se u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, što uključuje ali se ne ograničava na garancije za kvalitet usluga pruženih posredstvom Platforme, pogodnosti izvršenih usluga za odgovarajuću namenu i za poštovanje intelektualnih prava trećih lica. EasyPass ne garantuje da će Platforma ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Platforme biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti
Korišćenjem Platforme prihvatate da ista može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje platfome može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. EasyPass ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama Platforme. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na Platformi. 

Ni pod kojim uslovima EasyPass nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada Platforme, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, odluke  domaćih i međunarodnih sudova.

EasyPass nema nikakve odgovornosti u pogledu sadržaja kome  Učenici ili Profesori mogu biti izloženi prilikom održavanja časova, a koji sadržaj bi se mogao smatrati uvredljivim, nezakonitim, ili nemoralnim ili na bilo koji način štetnim, i nema obavezu naknade bilo kakve štete koja može na taj način biti prouzrokovana.  

Korišćenjem EasyPass-a prihvatate da EasyPass (kao i njegovi osnivači) nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa održavanjem zakazanog časa, to jest vršenjem usluge preko Platformeili je takva šteta uzrokovana netačnim podacima na Platformi.

Obaveštenja e-poštom i telefonom
EasyPass zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije…) u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, kao  i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti.

Kopirajt
Ova platforma je u celosti vlasništvo EasyPass 2020 DOO. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe.   Ukoliko želite da servis EasyPass upotrebite u komercijalne svrhe ili na neki drugačiji način, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: support@easypass.rs.

Promene Uslova korišćenja
EasyPass zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni  Platformu u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  Platformi će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na sajtu EasyPass-a. Obavezujete se da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem Platforme po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, slažete se i prihvatate sve promene.

Ostalo
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između EasyPass-a i Profesora odnosno između EasyPass-a i Učenika, koji se tiču korišćenja Platforme i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane servisa EasyPass. 

U slučaju kršenja odredaba ovih Uslova korišćenja, EasyPass zadržava pravo da trajno isključi nalog prekršioca, kao i da svoje interese zaštiti sudskim putem.

U slučaju bilo kakvog sudskog spora povodom korišćenja Platforme, nadležan će biti stvarno nadležan sud u Beogradu. 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite servis EasyPassPlatformu.

Dana: 17.05.2023.