Poslovni engleski – osnovni termini koje morate da znate

poslovni-engleski

Engleski je internacionalni jezik i drugi najrašireniji jezik odmah nakon mandarinskog. Poznavanje engleskog jezika je danas nezaobilazni deo svake komunikacije bilo to kroz marketing, gledanje sadržaja na društvenim mrežama ili u poslovnom okruženju.

Zanimljive činjenice o engleskom jeziku:

·        Veliki broj naučne literature je pisan ili interpretiran na engleskom jezikom, a dve najpoznatije su O nastanku vrsta Čarlsa Darvina iz 1859. godine i Matematički principi prirodne filozofije Isaka Njutna iz 1687. godine

·        Anglicizmi su četvrta najveća grupa stranih reči u srpskom jeziku iz turcizama, germanizama i grcizama

·        Čak 55% svog sadržaja na internetu je napisan na engleskom jeziku

·        Engleski je jezik koji se najviše uči u svetu i jedini jezik koji ima preko milijardu učenika. Na globlno nivou ima 520 miliona govornika ovim jezikom, a u 52 zemlje engleski je zvanični jezik.

Kako bi bio u toku sa modernim poslovnim jezikom, potrebno je da imaš barem osnovno znanje o poslovnom engleskom, pa smo ti pripremili 15 fraza iz poslovnog engleskog koje jednostavno moraš da znaš!

Business plan

Kako bi bila uspešna i imala svoj prirodni razvoj, svaka kompanija mora da počne od biznis plana. Ovo je posebna strategija koja se koristi da se pristupi tržištu i pobedi konkurencija. Biznis plan je pisani dokument koji predstavlja sve važne elemente poslovne strategije, iznosi ciljeve kompanije i načine da se ti ciljevi postignu.


Strategy

Strategija je upravo plan koji se sprovodi da bi se ciljevi postigli. Kada kompanija razvija strategiju da izadje na tržište, obično mora da stvori viziju (eng. vision), izrazi svoje vrednosti (eng. values), predstavi kratkotrajni i dugotrajni cilj (eng. goal), organizacionu strukturu i mnogo drugo.


Market

Market je reč koja se sreće i u našem jeziku, više sa značenjem prodavnica, ali u poslovnom engleskom market znači tržište. Tržište je mesko na kome kompanija plasira svoje proizvode i/ili usluge. Tržište se sastoji iz nekoliko delova a to su potršači, postojeći i potencijalni, konkurencija, snabdevači i ostali koji mogu uticati na poslovanje kompanije na tržištu.


Financial statements

Kako bi kompanija uspešno vršila upravljanje nad svim dešavanjima u njoj, potrebno je da se vodi konstantna evidencija o svoj njenoj imovini, bila ona novčana ili fizička. Zbog ovoga, kompanije koriste finansijske izveštaje, to su dokumenti koji nam pokazuju detalje sve imovine i transakcije kompanije.


Selling point

Selling point ili u bukvalnom prevodu prodajna tačka je glavni razlog zašto potrošač kupuje upravo od te kompanije umesto od njenih konkurenata na tržištu. Prodajna tačka zapravo predstavlja uticaj koji kompanija ostavlja na potrošače na osnovu svog razlikovanja svoje ponudu u odnosu na ostatak konkurencije.


Credit

Credit u poslovnom engleskom ima isto značenje kao i kredit u srpskom jeziku. Kada kupuješ stan preko banke vrlo je verovatno da ćeš iskoristiti stambeni kredit koji ti banka nudi. Pozajmljuješ novac od banke koji ćeš iskoristiti da priuštiš imovinu i novac ćeš vraćati na rate sa određenom kamatom i ovo se naziva kredit.


Equity

Svaka kompanija za vlasnika ima čoveka ili više ljudi. Koliko jedan pojedinac ima udela u kompaniji određuje se ulogom odnosno kapitalom. Kada kompanija postane javna, recimo one čijim se deonicama trguje na berzi, kapital pojedinca zavisi od broja deonica koje poseduje. Za kompanije sa druge strane, jedan od glavnih načina finansiranja jeste upravo prodaja uloga.


Brand

Za mnoge kompanije ako ne i većinu, građenje brenda je ključna stvar za uspeh. Brend je ono što odvaja kompaniju od ostatka konkurencija. Međutim, nemoj pomešati brend sa prodajnom tačkom. Prodajna tačka se odnosi na prodaju proizvoda i usluga, a brend je sve ono što čini kompaniju: naziv kompanije, logo, boje, kultura koju je razvija, osobine i vrednosti zahvaljujući kojim kompanija gradi odnos sa kupcima, pa čak i vizija koju kompanija ima.


Trademark

Svaka kompanija ima svoj zaštitni znak, ovo uključuje registrovano ime, logo i ostali imovinu iz svog vlasništva. Kako bi mogle da zaštite svoj brend, kompanije koriste zaštitni znak koji nije daleko od patenta ili autorskog prava.


HR

HR je skraćenica za human resources i znači ljudski rezursi. Ovo je odeljak firme koji se bavi zaposlenima i njihovim potrebama. Pojedinac koji radi u HR službi je dužan da zapošljava nove radnike kao i da svi zaposleni u kompaniji budu zadovoljni i time što je moguće produktivniji.


PR

PR je skraćenica za public relations i ovo su odnosi sa javnošću. Svakoj kompaniji je potreban odeljak za odnose sa javnošću koji je odgovoran za komunikaciju sa spoljašnjim svetom.


Agenda

Pre bilo kog sastanka potrebno je napraviš podsetnik ili dnevni red kojim ćeš organizovati ostatak dana. Nekada ćeš se i u srpskom jeziku sresti sa rečju agenda. Agenda je odličan način da se izdvoje tačke o kojima će se na sastanku govoriti ili koje će se obaviti u toku dana.


Thinking outside the box

Ako ste gledali filmove, serije ili televizijske programe na engleskom jeziku, onda ste se sigurno susreli sa ovim terminom. Razmišljanje izvan kutije predstavlja način razmišljanja kojim ćemo doći do kreativnog rešenja. Ideja je traženje rešenja bez ograničenja i predrasuda kako bismo mogli izbeći svako rešenje koje je ustaljeno ili uobičajeno.


Get the ball rolling

Ovaj idiom predstavlja znak za početak. Sličan idiom sa kojim ćeš se susreti je Get down to business. Ovi izrazi se koriste u poslovnom svetu kada je potrebno da se započne neka radnja ili posao, nakon sastanka, pauze ili odmora.


Close a deal

Ovaj izraz je jedan od najčešće korišćenih idioma u poslovnom svetu i poslovnom engleskom generalno. Idealan prevod za ovo bio bi zaključiti posao, bukvalno ono što i znači. Zaključivanje posla znači da smo završili pregovaranje i došli do sporaznog rešenja pogodnog za obe strane.


Kako proširiti vokabular poslovnog engleskog

Svesni smo da ti ovo neće biti dovoljno kako je možda tvoja struka ili sfera interesovanja iz nekog potpuno drugačijeg sveta. 

Kako bi proširio svoje znanje uvek možeš zakazati privatni čas, kupiti rečnik poslovnog engleskog i vežbati i učiti što je više reči moguće. Tu su stručne knjige, filmovi, serije, stripovi, blogovi i druge vrste medija uz pomoću kojih možeš usavršiti svoje znanje.

Ali ipak, najvažnija stvar i najbolji učitelj, ne samo engleskog jezika, već i svih praktičnih znanja jeste iskustvo. Kako bi stekao to iskustvo možeš zakazati privatni čas sa nekim od iskusnih predavača sa naše platforme.Konektuj se sa ljudima, razgovaraj na engleskom svakodnevno, upoznaj različite kulture i svoje vršnjake, kolege i buduće prijatelje i videćeš kako tvoj vokabular vremenom raste!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *