Kako jezičke barijere utiču na vaše poslovanje

poslovni engleski

 (i kako ih prevazići)

Jezičke barijere mogu značajno usporiti proces komunikacije. Kada članovi tima ne govore isti jezik tečno, potrebna su dodatna objašnjenja i ponovljene instrukcije, što može usporiti radni proces. Pored toga, greške usled nerazumevanja mogu dovesti do dupliranja posla, ispravki i dodatnih troškova.

Počećemo sa pričom o međunarodnom timu koji je izgubio važnog klijenta zbog nesporazuma

U srcu velegrada, kompanija koja je godinama uspešno poslovala na međunarodnom tržištu. Njihov tim je bio sastavljen od stručnjaka iz različitih zemalja, što je omogućavalo raznovrsnost u idejama i pristupima. Međutim, u jednoj ključnoj fazi pregovora sa potencijalnim klijentom iz Japana, došlo je do ozbiljnog nesporazuma.

Tokom video sastanka, tim je diskutovao o planovima za lansiranje novog proizvoda. Jedan od članova tima, Marko, Srbin sa osnovnim znanjem engleskog, izrazio je nesigurnost oko određenih tehničkih aspekata proizvoda. Njegov engleski je bio dovoljno dobar za osnovnu komunikaciju, ali nije mogao da prenese nijanse i složenost problema na način koji bi klijentima bio razumljiv.

Japanski klijent je, zbog kulturoloških razlika i jezičkih barijera, pogrešno protumačio Markove reči kao znak nesposobnosti i nespremnosti tima da se nosi sa izazovima projekta. Nesporazum je doveo do gubitka poverenja i, na kraju, do odustajanja od saradnje. Ovaj nesporazum je koštao kompaniju ne samo potencijalno unosan posao već i ugled u industriji.

Prema istraživanju, čak 67% kompanija koje posluju na međunarodnom nivou prijavile su da su se suočile sa problemima zbog jezičkih barijera. Ove barijere su rezultirale smanjenjem produktivnosti, propuštenim prilikama za rast i, u nekim slučajevima, gubitkom ključnih klijenata.

Jezičke barijere predstavljaju značajan izazov za kompanije koje posluju na globalnom tržištu. Međutim, postoje proverene strategije i alati koji mogu pomoći u prevazilaženju ovih barijera. Investiranje u jezičke veštine zaposlenih, korišćenje naprednih tehnologija za prevođenje i uspostavljanje jasne i jednostavne komunikacije su ključni koraci ka uspešnom međunarodnom poslovanju.

Razumevanje jezičkih barijera u međunarodnim timovima

Postoje više činjenica koje utiču na razumevanje jezičkih berijera a to su: kulturne razlike, neverbalna komunikacija, stilovi komunikacijebilo da li se radi o direktnom ili indirektnom pristupu.

Kulturne razlike su često suptilne, ali mogu imati veliki uticaj na poslovnu komunikaciju unutar tima. Na primer, dok je u nekim kulturama direktan pristup cenjen i shvata se kao znak iskrenosti, u drugim kulturama može biti smatran nepristojnim ili agresivnim. Različite vrednosti i očekivanja mogu voditi ka nesporazumima i konfliktima, što može oslabiti timsku koheziju i efikasnost.

Neverbalna komunikacija- Razlike u gestovima, mimici i telesnom stavu

Neverbalna komunikacija uključuje gestove, mimiku, telesni stav i druge oblike neverbalnog izražavanja. Na primer, dok je kontakt očima u nekim kulturama znak poštovanja i pažnje, u drugim može biti shvaćen kao znak agresije ili nepristojnosti. Razumevanje ovih razlika je ključno za izbegavanje nesporazuma i poboljšanje komunikacije unutar tima.

Stilovi komunikacije- Direktan vs. indirektan pristup, formalnost, itd.

Stilovi komunikacije mogu se značajno razlikovati između kultura. Dok neki preferiraju direktan i eksplicitan stil komunikacije, drugi mogu preferirati indirektan i suptilan pristup. Takođe, nivo formalnosti može varirati, što može uticati na način na koji se poruke interpretiraju i odgovaraju. Razumevanje i prilagođavanje ovim stilovima je ključno za uspešnu komunikaciju u međunarodnim timovima.

Kreativnost i inovacija često proističu iz otvorene i slobodne razmene ideja. Kada postoje jezičke barijere, članovi tima mogu se osećati nesigurno ili nevoljno da dele svoje ideje, što može smanjiti ukupni potencijal za inovacije. Različite perspektive su ključne za kreativne procese, ali one mogu biti ugušene zbog jezičkih ograničenja.

Jezičke barijere mogu dovesti do osećaja frustracije i isključenosti među članovima tima. Kada ljudi ne mogu efikasno komunicirati, može se javiti osećaj izolovanosti i nerazumevanja. Ovo može rezultirati konfliktima i negativno uticati na timski moral, što može dalje oslabiti timsku koheziju i efikasnost.

Loša komunikacija sa klijentima zbog jezičkih barijera može rezultirati gubitkom poverenja i propuštenim prilikama. Kada klijenti osećaju da ih ne razumeju ili da komunikacija nije jasna, mogu odlučiti da prekinu saradnju ili potraže druge partnere koji mogu bolje zadovoljiti njihove potrebe. Ovo može značajno uticati na poslovanje i reputaciju kompanije.

Zašto početi od učenja poslovnog engleskog jezika?

Engleski je postao dominantan jezik u međunarodnom poslovanju iz nekoliko razloga. Prvo, engleski je zvanični jezik u mnogim ekonomskim i političkim centrima sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australiju. Drugo, engleski je jezik nauke, tehnologije, trgovine i zabave, što znači da je često korišćen kao zajednički jezik u različitim industrijama. Konačno, mnoge međunarodne organizacije, poput Ujedinjenih nacija i Svetske trgovinske organizacije, koriste engleski kao jedan od svojih zvaničnih jezika.

Jedan od glavnih izazova za ne-izvorne govornike engleskog je razumevanje različitih akcenata i dijalekata. Engleski se govori u mnogim zemljama, a svaki region ima svoj specifičan akcenat i dijalekt. Ove razlike mogu otežati razumevanje i komunikaciju, čak i među onima koji tečno govore engleski.

Mnogi ne-izvorni govornici engleskog osećaju strah od pravljenja grešaka ili nerazumevanja u komunikaciji. Ovaj strah može ih sprečiti da se slobodno izraze ili da učestvuju u diskusijama, što može smanjiti njihovu efikasnost i doprinos timu.

Prednosti tečnog engleskog

-Bolja komunikacija i saradnja

Tečno znanje engleskog može značajno poboljšati komunikaciju i saradnju unutar međunarodnih timova ali unaprediti vas kao pojedinca da donesete bolje poslovne odluke i da bolje ispregovarate. Kada svi članovi tima mogu efikasno komunicirati, mogu bolje razumeti jedni druge i brže rešavati probleme. Ovo može dovesti do poboljšane efikasnosti i produktivnosti.

-Veće samopouzdanje i uticaj

Tečno znanje engleskog može povećati samopouzdanje zaposlenih, omogućavajući im da slobodnije izraze svoje ideje i mišljenja. Ovo može povećati njihov uticaj u timu i pomoći im da postignu bolje rezultate. Samopouzdani zaposleni su često proaktivniji i kreativniji, što može imati pozitivan uticaj na celokupno poslovanje.

-Pristup globalnim tržištima i prilikama

Tečno znanje engleskog otvara vrata globalnim tržištima i prilikama. Kompanije koje imaju zaposlenike koji tečno govore engleski mogu lakše proširiti svoje poslovanje na međunarodna tržišta, komunicirati sa klijentima i partnerima širom sveta, i iskoristiti globalne prilike za rast i razvoj.

Kako doći do pravog izbora pravog kursa ili profesora engleskog jezika?

Izbor pravog kursa engleskog je ključan za postizanje željenih rezultata. Prilikom odabira kursa, važno je istražiti renomirane provajdere koji nude programe prilagođene potrebama vaše kompanije. Razmotrite faktore kao što su iskustvo instruktora, fleksibilnost programa, i dostupnost prilagođenih sadržaja. Takođe, važno je odabrati kurs koji odgovara budžetu vaše kompanije, kako bi investicija bila isplativa. Da li želite individualnu nastavu ili grupne časove svog tima. Individualni časovi za odrasle su praktičniji jer učenik u ovom slučaju vaš zaposleni će se više otvoriti prema profesoru nego da je na grupnom času gde postoji ona mala doza nesigurnosti i sramote kako je to ne znam dobro. Zato je EASY PASS napravio pakete posebno osmišljene za firme gde firme odlučuju koliko zaposlenih šalje i na koje jezike koje su to veštine koje su im potrebne da prošire znanje i svoje sposobnosti. 

Kako pratiti napredak zaposlenih često je pitanje

Merenje uspeha korporativnih kurseva engleskog je ključno za procenu njihovog efekta na poslovanje. Postoji nekoliko načina za praćenje napretka zaposlenih, uključujući testove znanja, evaluacije performansi i povratne informacije od strane instruktora i kolega.

Ohrabrite kompanije da investiraju u jezičke veštine svojih zaposlenih kao strateški potez za poboljšanje poslovnih rezultata. Ulaganje u obuku i razvoj zaposlenih ne samo da može poboljšati komunikaciju i saradnju unutar tima, već i otvoriti vrata globalnim tržištima i prilikama za rast.

Zakažite vaš prvi čas na Easy Pass


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *